Behandling häst

BEHANDLINGSFORM Paradise Rehab

Jag använder mig av Genuin Svensk Massage (GSM) som är framtagen av Ling, svenska gymnastikens fader & vidarearbetad av Ulf Ericsson, lärare på UPH.

 

GSM är en djupare form av massage än den klassiska &

kommer åt både ytlig och djup muskulatur.

Massagen ökar genomblödningen, töjer selektivt muskeln &

skapar ett effektivt dränage.

Tanken är att hitta & behandla orsaken till problemen för

att förebygga återkomst.

 

Efter GSM får muskulaturen en förbättrad syre- och näringstillförsel. Den bidrar även till smidighet och att kroppen lättare kan bearbeta slaggprodukter. Endorfiner, som är kroppens eget "morfin", frisätts och ger både fysisk som mental påverkan. Ofta ger det snabba resultat, men normalt kan det krävas 3-5 behandlingar för att uppnå bästa resultat därefter bör man underhålla kroppen med massage ca 1 varje till varannan månad för att underhålla muskulatur som utsätts för statisk spänning och upptäcka eventuella saker innan de blir för stora. En mjuk, smidig och välmående muskulatur ger en positiv, arbetsvillig och hållbar kropp.

Genuin Svensk Massage

Olika strömformer påverkar muskel och nervvävnad på olika sätt. Elektroterapi är ett maskinellt, högteknologiskt instrument med låg och mellan frekvent elström. Strömmarna vandrar mellan plus- och minuspol, via plattor som placeras över eller på det område som man vill behandla.

 

Elektroterapi ökar blodgenomströmningen lokalt i vävnaden som behandlas, vilket leder till avslappning i spänd, stram och hård muskulatur. Metoden har även en smärtlindrande effekt då den kan påverka både sensoriska och motoriska nerver. Elektroterapi har en effektivare, djupare mer långvarig effekt på djupliggande muskulatur än exempelvis TENS, laser, biolight, ultraljud, och intraljud.

 

Elektroterapi är effektivt:

-Vid kraftig sårskada

-Vid senskador

-Vid ledskador eller ledbesvär

-Vid svullnader

-Vid smärta

 

Behandling med elektroterapi är i regel

helt smärtfri och patienten känner inget obehag.

 

 

 

Elektroterapi

Djupvågsbehandling är effektiv mot värk och spänningar. De djupa vågorna går skonsamt genom kroppens lager och sätter igång rörelse, både brett och djupt.

 

Djupvågsbehandling är effektiv vid behandling av hästar, till stor del på grund av hästens anatomi. En vältränad häst har exempelvis

dubbelt så stor syretransportskapacitet som en vältränad

människa per kilo kroppsvikt. Beaktat att en häst väger ca

500-600 kg, så utsätts framförallt ben, leder, senor och

ligament för stora belastningar.

 

Djupvågen arbetar med hästens muskler och bindväv/fascia

på ett effektivt och skonsamt sätt. Hästens relativt stora

muskelmassa gör att de djupa vågorna sprids snabbare och

över större ytor än vid behandling av människor. När

maskinen t.ex. hålls mot hästens nackparti går det att följa

vibrationen över ryggen och bak till hästens bakben.

 

För användaren blir det fördelaktigt då denne inte behöver behandla det område där hästen har ont. Genom att istället behandla runt om, sprids vibrationerna till det område där hästen har ont och släpper låsningar och spänningar – vilket gör behandlingen skonsam och behaglig för hästen.

 

Behandlingen ger fantastiska resultat, uppskattas av väl hästar som hästägare och har redan attraherat några av Hästsveriges största namn.

Djupvåg

Behandling

Besiktning, behandling (med massage, elektroterpi, djupvåg, aromaterapi), rehabiliteringsplan

 

Pris: 599;-

 

Histaminbehandling

Jontofores med histamin vid exempelvis inflammation i muskel eller led.

Pris: 399:-

 

Elbehandling

Besiktning och behandling med el

 

Pris: 399:-

 

Konsultation på häst

Besiktning

 

Pris: 250:- häst 1 därefter 200:-per häst.

 

Häst & Ryttarpaket

Besiktning, behandling (massage/elektroterapi), rehabiliteringsplan för både hästen och ryttaren.

 

Pris: 1100:-

 

Djupvåg

ca 45 min behandling med djupvåg som via vibrationer får loss spänningar i muskulatur och bindväv.

 

Pris: 499:-

 

 

Milersättning på 30 kr / mil tillkommer.

Vi tar emot kontant, swish eller faktura (fakturaavgift tillkommer)

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i behandlingsmenyn samt prisändringar.

Prislista

Aromaterapi står för Behandling via lukter och har anor från Eqypten, Grekland samt det Romerska riket sedan år 3000 f.Kr.

De eteriska oljorna utvinns ur växter från blomma, frukt, rötter, ved eller kåda. Denna olja innehåller växtens livskraft. Det är extremt noga att oljan utvinns på rätt tillfälle. Vissa blommor plockas nattetid för att få fram bäst kvalitet. Exempelvis sandelträd växer i ca 30år innan skörd och Kamfer ca 50år.

 

Aromarerapibehandling är främst för avslappning och invärtes problem

men har också en starkt utrensande verkan samt har varje växt sina

unika egenskaper.

 

Aromaterapi